Εκτελεστικός Γενικός Συντονιστής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

proedros.jpg

Μάρτων Σίμιτσεκ

Ο Μάρτων Σίμιτσεκ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. 

Διαθέτει 45ετή και πλέον εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ιδιωτικών εταιριών, κυρίως στους κλάδους των ασφαλειών και του εμπορίου. Τα τελευταία 15 έτη είναι επικεφαλής διοίκησης ιδιωτικού Ομίλου Επιχειρήσεων.

Με εμπλοκή στο Ολυμπιακό Κίνημα από νεαρότατη ηλικία, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, μέλος της Επιτροπής Marketing της Ένωσης Ολυμπιακών Επιτροπών Ευρώπης, καθώς και Αρχηγός αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Lillehammer.

Διετέλεσε διευθυντής της επιτυχούς Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στη συνέχεια Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγώνων (Chief Operating Officer) της Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004, έχοντας υπό τη διοικητική του ευθύνη την προετοιμασία και τέλεση του συνόλου των λειτουργιών και επιχειρήσεων των Αγώνων.

Για το έργο του αυτό έγινε αποδέκτης της ανώτατης διάκρισης (Olympic Order) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς και της διάκρισης του Τάγματος Αριστείας της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο κ. Σίμιτσεκ υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» ως εκτελεστικός γενικός συντονιστής. Οι υπηρεσίες του παρέχονται χωρίς καμία απολύτως αμοιβή και αντικείμενό του είναι η καθοδήγηση του διοικητικού μηχανισμού της Επιτροπής, η παρακολούθηση των δράσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμά της και η διασφάλιση της υλοποίησής τους με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.