Δηλώστε εκδήλωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία των εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο οργανισμός σας για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ημερολόγιο, το οποίο θα προβάλλεται στο site της Επιτροπής, έτσι ώστε όλες οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα σημείο και να μπορεί κάποιος να τις αναζητήσει με βάση διάφορα κριτήρια (τόπος, χρόνος, φορέας υλοποίησης, κατηγορία εκδήλωσης, κλπ). Παρακαλούμε να καταχωρήσετε όλες τις εκδηλώσεις του οργανισμού σας στον ίδιο πίνακα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του φορέα που εισηγείται την εκδήλωση.

Κατάλογος εκδηλώσεων

Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση/τις εκδηλώσεις που θέλετε.

  • Μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από μία εκδηλώσεις με το κουμπί "Προσθήκη Εκδήλωσης" .Μπορείτε να αφαιρέσετε εκδήλωση με το κουμπί Αφαίρεση
  • , εφόσον έχετε δηλώσει πάνω από μία εκδήλωση.
  • Στo πεδίο Ημερομηνία εκδήλωσης συμπληρώστε ακριβώς τις χρονικές περιόδους, π.χ. "15/12012" ή " ανά δύο εβδομάδες μετά έκθεση αγροτικών ειδών", ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τον καλύτερο χρονοπρογραμματισμό
  • Στo πεδίο Τοποθεσία συμπληρώστε όσο το δυνατόν ακριβέστερα την τοποθεσία ειδικά για περιοχές εκτός αστικού ιστού, ώστε να υπάρχει η καλύτερη τοποθέτηση της εκδήλωσης στο χάρτη, π.χ. "5ο χλμ. Ν. Αρτάκης- Ψαχνών τοποθεσία Γιαμίνα μνημείο Αγγελή Γοβιού".
Προσθέστε εκδήλωση