ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στην Δυτική Μακεδονία

ΑΠΟ:18/09/2021 ΕΩΣ:19/09/2021
Με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρεία «TOTTIS - BINGO» η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στην Δυτική Μακεδονία». Συμμετέχουν είκοσι έξι Καθηγητές Πανεπιστημίου απ’ όλη την επικράτεια της χώρας και από διαφορετικά επιστημονικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών. Το Συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα άπτονται των θεματικών του Συνεδρίου και ειδικότερα: α) Ιστορία: Κρίσεις, διεθνείς σχέσεις, γεωγραφικά όρια και σύνορα, ταυτότητες. β) Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση, σχολικά εγχειρίδια, γλώσσα. γ) Δίκαιο: Αναθεωρήσεις Συνταγμάτων, Δικαιοπραξίες, Αστικό Δίκαιο. δ) Κοινωνία: Οικονομία, μετανάστευση, πολιτική, θρησκεία. ε) Τέχνες και Πολιτισμός: Λαϊκή τέχνη, μουσεία – συλλογές, αρχιτεκτονική, αθλητισμός, διατροφή, μουσική – χορός, φωτογραφία, κινηματογράφος. Η παρακολούθηση του θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Με το πέρας της διεξαγωγής του Συνεδρίου, η Εταιρεία θα εκδώσει επιστημονικό Τόμο Πρακτικών. Η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.
Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα
Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι φορείς