Δημιουργείται ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος.
1891

Δημιουργείται ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος.

Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Συλλόγου των Ολυμπιονικών δημοσιεύεται στο υπ' αριθμόν 183 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στις 28 Ιουνίου 1891. Με υπογραφή  έγκρισης από τον βασιλέα Γεώργιο Α΄ και τον υπουργό των Εσωτερικών - και πρωθυπουργό - Θεόδωρο Π. Δηλιγιάννη. O Πανελλήνιος, σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, «ετέλει την 7ην Ιανουαρίου του 1895 μεγαλοπρεπέστατα τα εγκαίνια του Γυμναστηρίου αυτού εν συρροή απείρου εκλεκτού κόσμου, εκτιμώντας το εθνωφελές αυτού έργον»!