Ο Γεώργιος Κάνιγκ γίνεται Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας.
1822

Ο Γεώργιος Κάνιγκ γίνεται Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας.

Στις αρχές της ελληνικής επανάστασης η βρετανική πολιτική ήταν ιδιαίτερα εχθρική απέναντί της. Τον Αύγουστο του 1822 όμως, ο Γεώργιος Κάνιγκ διορίζεται Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τη μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής απέναντι στο ελληνικό ζήτημα.