Τελείται ο πρώτος πολιτικός γάμος στην Ελλάδα, στο χωριό Φραντάτο της Ικαρίας
1982