Εγκαινιάζεται η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
1926