Πρώτο πανελλαδικό συνέδριο γυναικών
1946

Πρώτο πανελλαδικό συνέδριο γυναικών

Τον Μάιο 1946 συγκαλείται στην Αθήνα το 1ο πανελλαδικό συνέδριο για τα δικαιώματα της Γυναίκας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην διοργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου έπαιξαν οι Αύρα Θεοδωροπούλου, Ρόζα Ιμβριώτη, Μαρία Πολυμενάκου, Αγνή Ρουσοπούλου, Αγγελική Σκανδάλη, Δήμητρα Αλεξανδρίδου & Αικατερίνη Ναυπλιώτου. Στο συνέδριο αυτό ετέθησαν καίρια ζητήματα, πρωτίστως το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία, το δικαίωμα ίσων ευκαιριών εξέλιξης στην ιεραρχία της εργασίας κ.α.

Μεταξύ των ομιλητριών, υπήρξε η Οδοντίατρος Ευαγγελία (Λίνα) Μανδαλάκη (1902-1991), η οποία εξέθεσε τα ανωτέρω αιτήματα εδραζόμενη στην εμπειρία της ως εργαζομένης φοιτήτριας στα ΤΤΤ (τηλέγραφοι Μορς, 1917-1920) και ως ελεύθερης επαγγελματία Οδοντιάτρου (1923-1968). Τα Πρακτικά εκείνου του συνεδρίου διεσώθησαν (Αρχείο Ρόζας Ιμβριώτη) και δημοσιεύθηκαν σαράντα χρόνια αργότερα.