Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: ο Ιωάννης Μεταξάς γίνεται δικτάτορας
1936