Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ
1908