Συλλαλητήριο κατά της αφαίρεσης του θρησκεύματος από τις ταυτότητες
2000