Ξεκινά η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη στο Αλιβέρι
1873