Δημιουργείται η ΕΠΟ (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία).
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1926

Δημιουργείται η ΕΠΟ (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία).

Οι Ποδοσφαιρικές Ενώσεις Αθηνών, Πειραιώς και Μακεδονίας – Θράκης, μετά από συζητήσεις τριών ωρών, συμφωνούν για την κυρίαρχη αρχή του αθλήματος.  Πρώτος πρόεδρος της ΕΠΟ εκλέχτηκε ο Απ. Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος ο Ν. Καμπέρος, γενικός γραμματέας ο Ευάγγελος Σταμάτης, ταμίας ο Α. Καμπουρόπουλος και μέλος ο Περ. Πετράκος. Ο Απόστολος Νικολαΐδης μετέφρασε στα ελληνικά τους κανονισμούς της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, που αποτέλεσαν την πυξίδα για την ΕΠΟ, προκειμένου να συντάξει τους δικούς της. Το 1927 γίνεται μέλος της ΦΙΦΑ και το 1954 καθίσταται εκ των ιδρυτικών μελών της ΟΥΕΦΑ.