«Οι Απάχηδες των Αθηνών» του Δημήτρη Γαζιάδη, η πρώτη άδουσα και ηχητική ελληνική ταινία
1930