«Οι Απάχηδες των Αθηνών» του Δημήτρη Γαζιάδη, η πρώτη άδουσα και ηχητική ελληνική ταινία
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1930