Ομογένεια και ρατσισμός
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1922

Ομογένεια και ρατσισμός

Η American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPΑ) υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις Ελλήνων μεταναστών στην ομογένεια, της Αμερικής. Έτος ίδρυσής της αποτελεί το 1922 και έδρα της η Ατλάντα, από την οποία είχε σκοπό να προάγει τα ζητήματα του Ελληνισμού στην αμερικανική, αλλά και διεθνή κοινότητα. Πρωτοστάτησε στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων εργατών και αστών μεταναστών, έκανε έργα και δωρεές τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στις αμερικανικές κοινότητες ενώ είχε μεριμνήσει και για την ομαλή κοινωνική ένταξη των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερικανική κοινωνία.

Ακόμα περισσότερο πρωτοστάτησε στην παροχή σωστης μόρφωσης στους Έλληνες και τις οικογένειές τους. Στάθηκε φραγμός απέναντι στα εθνικιστικά και ρατσιστικά ξεσπάσματα της ΚΚΚ Κου Κουξ Κλαν, προστατεύοντας την ομογένεια απέναντι στο τέρας του δίχως σύνορα ρατσισμού. Μια πολύ σημαντική πτυχή της Ελληνικής κοινής ιστορίας μας. Σήμερα αριθμεί πάνω από 40,000 χιλιάδες μέλη, ενώ συνεχίζει αφοσιωμένα το έργο για το οποίο συστάθηκε.

Η «ψηφίδα» προστέθηκε μετά από πρόταση του κ. Ραφαήλ - Νικολάου Μπελενιώτη