Συνθήκη Σεβρών
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1920

Συνθήκη Σεβρών

Στις 10 Αυγούστου 1920 στη πόλη Σεβρ της Γαλλίας υπεγράφη η συνθήκη η οποία έφερνε την ειρήνη ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις σχετιζόμενες δυνάμεις με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η ψηφίδα προστέθηκε μετά από πρόταση του κ. Θωμά Παπανικολάου.