Ανοίγει τις πύλες της η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1844

Ανοίγει τις πύλες της η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Ο Μάνθος Ριζάρης υπήρξε εκ των πρώτων μελών της Φιλικής Εταιρείας. Μεταξύ των φιλικών ήταν γνωστός με το συνθηματικό όνομα «Πρόθυμος»3, όπως ο Καποδίστριας ως «Ευεργετικός» και ο Υψηλάντης ως «Καλός». Το Πρόθυμος α̟πέδιδε τη μεγάλη και συνεχή προσφορά του στη Φιλική Εταιρεία. 

Οι χρηματικές χορηγίες των Αδελφών Ριζάρη για τις ανάγκες του Αγώνα, σύμφωνα με το υπάρχον οικονομικό κατάστιχο του Γεωργίου Ριζάρη, έφτασαν το ύψος των 50.500 ρουβλίων στις 8
Αυγούστου 1827. Για την προσφορά του ο Μάνθος Ριζάρης ανακηρύχθηκε α̟πό τη Φιλική Εταιρεία «Μέγας Ευεργέτης». 

Για την πραγματοποίηση του κοινού στόχου των αδελφών Ριζάρη απαιτήθηκε χρόνος, γιατί ο Γεώργιος έπρε̟πε ̟πρώτα να συγκεντρώσει τη διασκορπισμένη περιουσία τους. Η απόφασή του ήταν
αμετάκλητη: να δωρίσει την περιουσία του στο ήδη απελευθερωμένο Έθνος για την ίδρυση Σχολής που θα βελτίωνε τη μόρφωση του κλήρου και κατ’ επέκταση της νέας γενιάς των ελεύθερων Ελλήνων.

Για τον σκοπό αυτό, προέβη στην αγορά ακινήτων, η αξία και οι πρόσοδοι των οποίων έμελλε να πολλα̟λασιαστούν, ενώ καθόρισε με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία της Εκκλησιαστικής Σχολής, που άνοιξε τις πύλες της, μετά τον θάνατό του, την 15η Μαΐου 1844.

Το όραμα των Αδελφών Ριζάρη, για τη λειτουργία αιωνίως της ευεργεσίας τους προς το Έθνος, μετά από 177 χρόνια, π̟αραμένει ζωντανό. Οι εκτελεστές της Διαθήκης, διαχρονικά, είχαν και έχουν ως βασική τους αποστολή την ανταπόκρισή τους στις προσδοκίες των Ευεργετών, για μια εκπαιδευμένη πατρίδα, εμβαπτισμένη στις αξίες της ορθοδοξίας, που δεν ξεχνά την ιστορία της.