Τα μάρμαρα του Παρθενώνα μεταφέρονται στη Μεγάλη Βρετανία από τον Έλγιν
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1806