Εγκαινιάζεται η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1926