Σκιαδικά: σημειώνονται συγκρούσεις στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας με τους διαδηλωτές να ζητούν τη στήριξη των ελληνικών προϊόντων
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1859