Κηρύσσεται ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 - Η Ελλάδα γνωρίζει την ήττα
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1897