Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: ο Ιωάννης Μεταξάς γίνεται δικτάτορας
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1936