Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1908