Κηρύσσεται στη Θεσσαλονίκη το Κίνημα Εθνικής Αμύνης
1916