Κηρύσσεται στη Θεσσαλονίκη το Κίνημα Εθνικής Αμύνης
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1916