Μικρασιατική Εκστρατεία: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Σμύρνη
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1919