Απελευθέρωση: Επιστροφή της ελληνικής κυβέρνησης υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου στην Αθήνα - Τα Δεκεμβριανά
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1944