Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος - Ακολουθεί το 1913 ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος
1912