Συλλαλητήριο κατά της αφαίρεσης του θρησκεύματος από τις ταυτότητες
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
2000