Ξεκινά η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη στο Αλιβέρι
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1873