Θεμελιώνεται στην Πτολεμαΐδα η δεύτερη μονάδα του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1960