Ξεκινά τη λειτουργία της η ΕΥΔΑΠ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1980