Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1981

Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Από την υποβολή της αίτησης για σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1959), την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ (1961) και την αίτηση για πλήρη ένταξη (1975) χρειάστηκε να περάσουν μερικά ακόμη χρόνια μέχρι να πραγματοποιηθεί, το 1981, η πολυπόθητη συμμετοχή της χώρας μας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό.

Η Ελλάδα έγινε τότε το 10ο μέλος, ανοίγοντας τον δρόμο για την Ισπανία και την Πορτογαλία που ακολούθησαν. Στη συνέχεια η Ελλάδα πέτυχε τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ, στο πλαίσιο πλέον της ΕΕ, αλλά και την ένταξη της Κύπρου.