Κερδίζει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1981