Εγκαινιάζεται η νέα εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1962