Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1877