Η επίσημη ίδρυση των ελληνικών τελωνείων
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1830

Η επίσημη ίδρυση των ελληνικών τελωνείων

Το 1830, εκδίδεται και δημοσιεύεται, το ΙΔ΄ Ψήφισμα της 25ης Μαρτίου περί τελωνίων (τελωνειακών δασμών), νομοθέτημα που θεωρείται η συστατική πράξη των ελληνικών τελωνείων. Ως εκ τούτου, τα ελληνικά τελωνεία μετράνε πλέον 190 χρόνια επίσημου θεσμικού βίου (1830-2020), ενώ το εν λόγω Ψήφισμα του Κυβερνήτη, Ι. Καποδίστρια, συμπίπτει χρονικά με το έτος διεθνούς αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του νεοελληνικού κράτους. Μάλιστα, οι δυο αυτές νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στον ίδιο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος (Αριθ. 32/Έτους Ε΄, 26.4.1830). Τελωνειακές λειτουργίες, θέσεις και σχετικές οργανωτικές μονάδες, καταγράφονται ήδη από το 1821, σε περιοχές, όπως η Μάνη, το Λεωνίδιο, η Κορώνη, η Σκύρος η Νάξος, η Καλαμάτα, το Κατάκολο, οι Μύλοι, η Σύρος, η Ύδρα, το Ναύπλιο, ο Πόρος και η Επίδαυρος. Τα τελωνεία αποτέλεσαν, εξαρχής, κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες τόσο για τη συγκέντρωση εσόδων προς εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών (πολεμικών και πολιτικών), όσο και προστασίας της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας, καθώς και επιτήρησης των πρώτων συνόρων της χώρας προς αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας. 

Η ψηφίδα προτάθηκε από τον κ. Δημήτρη Μπουρίκο.