Η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, θάνατος του Παύλου Μελά
1904