Η Ελλάδα αποπέμπεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασανιστήρια από τη χούντα
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1969