Δόγμα Τρούμαν – Η πρώτη επέμβαση των ΗΠΑ στο ανατολικό ημισφαίριο σε καιρό ειρήνης
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
1947