Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», πέρα από τον σχεδιασμό του εορτασμού της συμβολικής επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση, είναι να συντονίσει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, με στόχο να επανασυστήσουμε την Ελλάδα, από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας της μέχρι και σήμερα, στην πορεία αυτών των 200 χρόνων. Θα προβάλουμε τα επιτεύγματά μας, που δεν είναι λίγα, θα αναδείξουμε τις δυνατότητές μας, θα θυμίσουμε και θα θυμηθούμε τη στενή μας σχέση με τους αγώνες και τις αγωνίες που καθόρισαν τη σύγχρονη εποχή, αλλά και θα σταθούμε σε αδυναμίες και λάθη μας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ


skopos inner img

Το πρώτο έργο της Επιτροπής θα είναι να δημιουργηθεί ένα Ημερολόγιο στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι δράσεις, που έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν από ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Ακόμα και αν η Επιτροπή δεν έχει συμμετοχή στον σχεδιασμό τους (αφού οι φορείς που τις υλοποιούν έχουν ενεργήσει μόνοι τους, έχουν βρει τους πόρους και έχουν διαμορφώσει το περιεχόμενό τους), εκ των πραγμάτων, αποτελούν μέρος του όλου προγράμματος που θα υλοποιηθεί επί τη ευκαιρία της εθνικής επετείου των 200 ετών και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταχθούν στο Ημερολόγιο.

Το δεύτερο έργο θα είναι η διαχείριση από την Ολομέλεια των προτάσεων που θα καταθέσουν προς αυτήν διάφοροι φορείς και ιδιώτες. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί, όπου θα γίνεται και η αξιολόγησή τους από τα μέλη της Ολομέλειας. Για τη διαμόρφωση του συνολικού προγράμματος θα συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, στοιχεία όπως η συμβατότητα των προτάσεων με τους άξονες του προγράμματος ή η δυνατότητα συνδυασμού των προτάσεων μεταξύ τους ώστε να αυξάνεται η εμβέλειά τους.

Το τρίτο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο της Ολομέλειας θα είναι η σχεδίαση δράσεων οι οποίες θα προταθούν προς τους κατάλληλους φορείς, προκειμένου να τις υλοποιήσουν. Ο στόχος είναι να παρακινηθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2021 όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς, για να «δείξουμε τον σεβασμό μας στην Ιστορία μας, να τιμήσουμε τους ανθρώπους μας, να γνωρίσουμε και να αναδείξουμε τη χώρα μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας». Για την υλοποίηση αυτού του έργου η Επιτροπή έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πρώτα από όλα, η στελέχωση της Ολομέλειας εγγυάται την ποιότητα των προτάσεων που θα διαμορφωθούν. Επίσης, μόνο η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα δράσεων πανελλαδικής εμβέλειας, αφού εκ του ρόλου της καλείται να εμπλέξει και το τελευταίο χωριό της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις αλλά με επιμονή στο πλαίσιο που οριοθετούν οι τέσσερις άξονες. Τέλος, η Επιτροπή έχει τη νομιμοποίηση να δρα εκ μέρους της Πολιτείας, με στόχο όχι την προβολή κάποιου ή την ιδιοκτησία των δράσεων που θα γίνουν, αλλά τη δημιουργία μιας θετικής δυναμικής μέσα στην κοινωνία για την επέτειο των 200 χρόνων.